naughty milf ass destroyed.videos porno blonde shemale babe bruna rubio. fsiblog brenda fernandez impresionante jovencita. porn tube

【One Small Step】要學會遲鈍一點

0
一直以來,都會覺得反應快先係好事。直到近來睇咗日本作家渡邊淳一嘅《鈍感力》諗法先有改變。(蝦叔話好鍾意渡邊淳一既小說,有跑友叫我小心啲。)

咩係「鈍感力」?作者解釋,這是「遲鈍的力量」。

書中提到好多在職場、朋友、夫妻關係嘅例子。「鈍感力」有如潤滑劑,可以令我地更容易面對生活中既傷痛。其實從練跑角度睇,「鈍感力」都有道理。

1)自我療癒

練習少不免會狀況差甚至受傷、比賽可能會PW。增加鈍感力,一切處之泰然,可以令自己安然度過低潮,重新調整。

2)不易放棄

實現目標既過程中,總會有呢樣果樣事情阻礙你前進。鈍感力令人抱著「睇你唔到」嘅態度繼續向前,即使失敗也會繼續挑戰。

3)無懼流言

「鈍感力」令人不會輕易因為別人對自己的評價,而影響自我肯定。可能你都俾人話過「練得咁勤力要去奧運咩」、「跑咁慢唔好跑啦」。對於一些唔啱聽嘅說話,毋須如臨大敵,反而應該仔細思考對方這樣說的原因。

4)樂不忘形

面對表揚,不得寸進尺,不得意忘形。「鈍感力」令人能夠客觀評估自己的真實能力,避免心理落差帶來的打擊。跑出好成績要靠天時地利人和,一次跑得好亦不代表之後可以,所以不必自滿,但又無需妄自菲薄。

「鈍感雖然有時給人以遲鈍、木訥的負面印象,但鈍感力卻是我們贏得美好生活的手段和智慧。」可見世事無絕對,在適當的時候「遲鈍」一下,反而可以幫你更敏捷地直向前奔。

Comments
Loading...

hard fuck makes doxy groan from joy.https://x-video.center anal fucking big boobs gilf gets pussy creampie. sex viet moglie tettona cumshot.brazzers3x lesbian dolls stretch their deep assholes and bang fat vibrators.