Browsing Category

生活

【抗炎知識】運動能否增強免疫力?

新型肺炎持續肆虐 ,坊間都流傳各種各樣宣稱能提升免疫力的方法 。作為體適能推廣者 ,我們當然鼓勵大眾勤做運動 ,保持強健體魄 。但究竟是否做得越多 、越劇烈便越好 ? 以下分享一些有關運動與免疫力的科學文獻及實踐建議:

【運動科學】改善睡眠,提升表現?

睡眠對運動表現的重要相信毋庸置疑 ,它對生理系統 、認知判斷 、以至記憶學習皆具相當功用 。然而 ,不少運動員在訓練時或臨近比賽前都會受各種睡眠問題困擾 ,以致影響發揮 。以下文章將根據最新文獻介紹有關睡眠的運動科學知識…

【能量可樂】拆解背後的營養成分

碰巧近日香港市面就推出了一款全新的「能量可樂」(Coca-Cola Energy) ,分有糖和無糖兩種款式 ,宣稱有助提神 、提升狀態 ,筆者身邊不少朋友都非常感興趣 。以下分享將嘗試從營養角度 ,分析「能量可樂」跟普通紅色可樂的分別…

【跑步冷知識】肯亞皇者餐單曝光

係非洲肯亞依個長跑皇國入面 ,每年培訓出嚟嘅長跑好手真係多不勝數 。係2011年嘅馬拉松世界排名前一百名入面 ,就有六十六人係來自肯亞 !肯亞人跑得咁快 ,到底佢哋食咩大架 ?等我哋就睇下肯亞嘅長跑選手每餐食啲咩架啦 !