Browsing Category

生活

【跑步冷知識】五個跑鞋清洗小貼士

筆者作為一個勤力嘅跑手, 無論任何天氣, 我都堅持會去跑步。 我感覺到我的身體一日比一日強壯, 但係...我對跑鞋亦都一日比一日殘舊, 仲有陣臭到像「咸魚」的味! 跑鞋變得殘舊同有臭味其實好小事,…

【運動冷知識】提高兒童對運動興趣的重要

恆常進行中等強度的運動有助提升身體健康程度, 可惜現代人工時長兒童的學時亦長, 造成整個社會的男女老幼都缺乏適量運動。 缺乏運動對於兒童影響最大, 有研究指出每天進行的15分鐘中等至劇烈運動的兒童, 在成長後不論骨骼,…